Juridisch Adviseur Jonk

 

Als particulier of ondernemer komt u regelmatig in aanraking met diverse regels die vanuit de gemeente of andere overheidsinstellingen in het leven zijn geroepen. Dit wordt ook wel het bestuursrecht genoemd. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • bestemmingsplannen, milieu- en veiligheidseisen, licht- en geluidsnormen, toezicht en handhavingsmaatregelen

  • omgevingsvergunning (o.a. voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden) exploitatievergunning,  drank- en horecawetvergunning, terrasvergunning

  • waterschapsbelasting, WOZ-aanslag of een heffing voor reinigingsrechten/ afvalstoffen

  • subsidieregelgeving zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Werk en Bijstand (WWB) voor bijstandsuitkeringen

Vaak is dit een lastig te doorgronden materie. Juridisch adviseur, mr. Albert Jonk, kan u hier als bestuursrechtspecialist een helpende hand bij bieden. Deze ondernemer staat in voor kwalitatief hoogwaardig advies en treedt op tegen gunstige tarieven.

Diverse diensten worden u aangeboden. Zo kunt u advies krijgen omtrent de geldende regelgeving, maar u kunt hier eveneens terecht voor het schrijven brieven of het opstellen van verweerschriften (bezwaar-/ beroep). Uiteraard is het ook mogelijk om u in een juridische procedure persoonlijk te laten vertegenwoordigen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJ

Mr. A. (Albert) Jonk
Jurist

Kaper 30
1132 PB Volendam

T: 06-24102199
M: info@juridischadviseurjonk.nl

Home

Persoonlijk

Particulieren

Bedrijven

Contact