Het bestuursrecht kent vele wettelijke kaders waar u als ondernemer tijdens de uitoefening van uw bedrijf mee te maken kan krijgen.

Wanneer u als aannemer een bestaand bouwwerk wilt wijzigen of als projectontwikkelaar voornemens bent om een stuk grond op te bouwen, dan zult u veelal met de gemeente contact hebben om uw plannen volgens de regelgeving ten uitvoer te brengen. De uitkomst hiervan is niet altijd zoals u zich dat had voorgesteld. Het kan immers voorkomen dat uw verbouwingsplannen volgens de gemeente niet zijn toegestaan. In dit soort gevallen kan het in verband met de juridische complexiteit verstandig zijn om u hierover te laten adviseren. Mogelijk past de gemeente de regels verkeerd toe of zijn er alternatieve mogelijkheden om uw plannen alsnog uit te kunnen voeren.

Een winkelier of pandeigenaar die de exploitatie van zijn bedrijf op de betreffende locatie wil veranderen, zal daarvoor in de meeste gevallen toestemming van de gemeente nodig hebben om de bestemming die op het pand rust te wijzigen. Bij een aanvraag hiertoe kunnen diverse ruimtelijke aspecten een rol spelen. Hierbij moet gedacht worden aan; het woon- en leefklimaat van de omgeving, geluidsoverlast, de bescherming van het milieu, de verkeerssituatie, etc. Om de medewerking van de gemeente te verkrijgen is het raadzaam om uw initiatiefvoorstel hierop zorgvuldig in te richten. Uiteraard kan het ook zijn dat u dergelijke plannen van uw collega-ondernemer juist wilt dwarsbomen. Binnen de gestelde termijn bestaat dan de mogelijkheid om hiertegen als belanghebbende bezwaar aan te tekenen.

Een horecaondernemer heeft verschillende vergunningen nodig om de exploitatie van zijn bedrijf uit te kunnen voeren. Denk aan een exploitatievergunning, drank- en horecavergunning of een terrasvergunning. In dit kader kunnen er vanuit de gemeente diverse controles uitgevoerd worden, bijvoorbeeld met betrekking tot geluidsoverlast of het naleven van de vergunningsvoorschriften. De uitkomst hiervan kan wel eens ongunstig voor u uitvallen, met name wanneer er sancties worden opgelegd. Om de rechtmatigheid van dergelijk optreden te toetsen, is het raadzaam om u procedureel door een door een deskundige jurist te laten vertegenwoordigen.

Een fabrikant zal bij de uitoefening van zijn bedrijf veelal te maken hebben met allerlei milieu-/ veiligheidseisen of belastingheffingen. Hierop wordt door diverse overheidsinstellingen toezicht gehouden, zoals de omgevingsdienst, de arbeidsinspectie, het waterschap of de gemeente. De regelgeving hieromtrent zit ingewikkeld in elkaar. Het is goed denkbaar dat u hier vragen over heeft, die u helder beantwoord wilt krijgen.

Voor al dit soort zaken kan Juridisch Adviseur, Mr. A. Jonk, u van dienst zijn. Zit u met een juridisch vraagstuk en weet u zich hiermee geen raad? Dan biedt een gratis en oriŽnterend intakegesprek wellicht een oplossing voor u.

Bij de beoordeling van uw kwestie wordt er waarde aan gehecht u een reŽle voorstelling van zaken te geven. Eveneens wordt u verzekerd van kwalitatief hoogwaardig advies (oplossingsgericht) voor een gunstige tariefstelling. Hierbij is het ook mogelijk om een prijsafspraak per opdracht te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJ

Mr. A. (Albert) Jonk
Jurist

Kaper 30
1132 PB Volendam

T: 06-24102199
M: info@juridischadviseurjonk.nl

Home

Persoonlijk

Particulieren

Bedrijven

Contact